Loket nad Ohří – ubytování spojené s hvězdicovými výlety

Ohře je jedna z nejčistších řek v České republice. Zdá se to poněkud přehnané tvrzení, ale v současné době tomu tak skutečně je. V minulosti tomu bylo právě naopak, značné znečištění vodního toku způsobila těžba hnědého uhlí v Mostecké a Sokolovské pánvi. Těžební práce však byly již před mnoha lety ukončeny a kvalitu vody v řece podpořil i útlum průmyslové výroby v okolí velkých měst, jako jsou Karlovy Vary, Žatec a Louny.

Loket nad Ohří

Na horním i středním toku Ohře se vyskytují i velmi vzácní a chránění živočichové, jako jsou vodní měkkýši (bahenka pruhovaná a velevrub tupý) a dravé ryby (bolen dravý a losos atlantský). Vodáci putující po Ohři se tu mohou setkat s dalšími druhy ryb a vodních živočichů, kteří žijí převážně v chráněných oblastech horního toku Vltavy a Lužnice.

Atraktivitě této oblasti napomáhá i často navštěvovaná rekreační oblast pomyslného lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně a další zajímavá místa, jako je městečko Loket se středověkým hradem a nedaleké rekultivované jezero Michal, které dnes slouží pro rekreační účely. Je zde k dispozici písečná pláž a dva dlouhé tobogány. Jezero je jedním z nejnavštěvovanějších přírodních koupališť v západočeském regionu.

středověká zbro

Loket jako výchozí bod pro výlety po okolí

Ubytování v penzionu Loket, v samotném historickém jádru města Loket je ideálním výchozím místem pro putování po Ohři, pro cyklistické výlety do okolí i pro pobyt s osobním vozem. Městské centrum bylo již za socialismu vyhlášeno památkovou rezervací a jeho poloha vysoko nad řekou je častým námětem fotografů pro tvorbu zajímavých panoramat. Geografická poloha města je natolik výhodná, že lze odtud podniknout výlet do Chebu, Františkových Lázní, do Jáchymova, na Klínovec a Boží Dar a pochopitelně také splout Ohři na jejím nejzajímavějším úseku od Lokte do Kadaně.