K čemu slouží tlaková tryskací kabina

Jak ošetřit a upravit povrch kovových materiálů, když je znečištěný olejem, nánosy barev, vrstvou koroze a různými chemickými látkami?

Co je to tryskání

Tryskání je v podstatě moderní výraz pro starší název tohoto procesu, který lidé znali jako „pískování“. V principu jde o mechanické odstraňování hrubých nečistot, koroze, zbytků barev, případně o docílení zdrsnění povrchu různých kovových výrobků, polotovarů nebo materiálu.

tlakové tryskání

Dříve se k tomu využívala drobná zrnka písku, která byla vháněna pod tlakem na povrch, odtud také pramení tento původní název. Písek je pochopitelně velmi levný a těží se dokonce na mnoha místech v České republice, např. v jižních Čechách na Třeboňsku.

Princip pískování (tryskání) je velmi jednoduchý, pomocí kompresoru se stlačený vzduch vhání současně do tryskací pistole a také do nádoby s tryskacím materiálem (abrazivem), který je podtlakem nasáván do výstupní hadice a následně vychází ven úzkou tryskou. Tlak dopadajícího tryskacího materiálu musí být natolik velký, aby dokázal povrch náležitě ošetřit, proto se také pracuje s ochrannými pomůckami (brýle, rukavice, přilba, oblek atd.).

korodující materiál

Mobilní trysky versus uzavřené kabiny – podle způsobu práce rozlišujeme dva základní typy tryskání. Buď jde o mobilní zařízení, nebo uzavřenou tlakovou tryskací kabinu. Mobilní pískovací zařízení spočívá pouze v kompresoru s hadicí, na jejímž konci je pistole, obsluhovaná pracovníkem a ten se s ní volně pohybuje v terénu. Nevýhodou tohoto řešení je ovšem znečištění okolí povrchovým odpadem smíchaným s pískem (abrazivem).

Uzavřená kabina je naopak vybavena odsáváním nečistot a prachových částic z ovzduší a zároveň je zde tryskací materiál v uzavřeném okruhu, takže se nemusí doplňovat. Velikost pískovací kabiny určuje především množství abraziva, které může být v rozmezí od zhruba 100 litrů až po více než jeden krychlový metr.