Archive For The “Politika” Všechny kategorie

Jaké byly příčiny zániku Česko-Slovenska v březnu 1939?

By |

Jaké byly příčiny zániku Česko-Slovenska v březnu 1939?

Zničení Československa (ČSR) ve 30. letech minulého století má své kořeny již na jeho počátku. Nový stát v roce 1918 vznikl jako mnohonárodnostní útvar, přičemž obyvatel hlásících se ke slovenské národnosti bylo méně než německých občanů v českém pohraničí. Ochota Němců sdílet s Čechy společný stát byla malá a nepřispěly k ní ani vojenské zásahy, které ukončily pokusy o připojení…

Prezident milovaný i nenáviděný

By |

Prezident milovaný i nenáviděný

Volba prezidenta všelidovým hlasováním je elementárním prvkem přímé demokracie, který umožňuje rozhodovat o osobě příštího prezidenta i spoluobčanům ze zapadlé vesničky stovky kilometrů daleko od matičky Prahy. Potud dobře. Druhou stranou mince je schopnost jednotlivého voliče rozpoznat, který kandidát na funkci hlavy státu je ten nejvhodnější. Aby to bylo úplně jasné, nejde jen o mentální…

Go Top