Archive For The “Společnosti” Všechny kategorie

Obchodní společnosti

By |

Obchodní společnosti

Jistě jste si za názvem nejrůznějších podniků všimli zkratky s.r.o., a.s. či k.s.. Co tyto zkratky znamenají, jak je lze rozdělit a co je vlastně jejich cílem? Základní rozdělení dělí podniky do dvou kategorií – kapitálové a osobní. Kapitálovou charakterizuje majetková účast všech společníků na jejich činnosti, která může být i jiná než podnikatelská. Zároveň…

Go Top