Kde najdeme LED panely

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že to je jeho hlavní úkol, není umělé osvětlení používáno pouze k tomu, aby osvětlilo určitý prostor. Může mít i jiné využití. Příkladem mohou být například majáky, které mají funkci naváděcí. Ale to není jediná.

Velmi často se používají také k signalizaci. Pro tento účel jsou nejčastěji užívány LED panely, tedy panely, na kterých jsou namontovány žárovky typu LED. Proč zrovna ty? Mají menší svítivost, takže neoslní, pokud se na ni člověk podívá. Dále jsou v mnoha různých barvách, mohou tedy signalizovat více nejrůznějších situací.

ledpanel1

Jednou z možností, kde je najdeme, je například řídící panel, jaký nalezneme například v elektrárnách. Zde jednotlivá světla pracovníkům ukazují, zda je vše v pořádku, případně kde je problém. Neboť změny barvy, obvykle ze zelené na červenou, si všimneme poměrně snadno. Doplněno to bývá často i akustickým signálem, který má oznámit, že se tedy něco děje.

Je samozřejmé, že tento způsob byl zvolen, neboť představuje nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak se pracovník může dozvědět, že nastal nějaký problém, případně zda vše pracuje v pořádku.

ledpanel2

Avšak je jasné, že ani tento způsob není dokonalý, a nelze jej používat samostatně. Předně je totiž nutné počítat s tím, že pracovník si toho nemusí všimnout. Proto je vhodné doplnit změnu světla akustickým signálem.

Dále je tu fakt, že mu sice řekne, že se něco děje, avšak nebude vědět, co. Zde je pak důležitý výpis z počítače, který mu ukáže, které hodnoty přesně byly překročeny, nebo jsou naopak podlimitní. Teprve tehdy toho pracovník ví dostatek na to, aby mohl na základě daných informací provést nějakou akci.

Je nutné poznamenat, že celý proces samozřejmě trvá pouhých několik sekund. V praxi to vypadá tak, že zazní signál, zaměstnanec se podívá na panel, kde je problém, a na obrazovce si vyvolá hodnoty dané oblasti.

Jak je vidět, LED je poměrně důležitý typ osvětlení. A ač nám neukazuje cestu tmou, rozhodně může zachránit životy.